• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông NGUYỄN VĂN TRUNG

Ông NGUYỄN VĂN TRUNG

Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN Đã có trên