• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông NGUYỄN BÁ HỢP

Ông NGUYỄN BÁ HỢP

Thành viên Ban kiểm soát
  • Đồng thời là Phó trưởng phòng Phòng QLCP và Hợp đồng, kiêm PGĐ Ban ĐHTCXD Dự án 97-99 Láng Hạ tại Khối Kinh tế – Ban Xây dựng Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex.
  • Ông Hợp đã có trên 20 năm công tác trong ngành xây dựng
  • Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: 0 Cp, chiếm 0% vốn điều lệ
  • Bổ nhiệm ngày 19/03/2022