• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông LẠI ĐỨC TOÀN

Ông LẠI ĐỨC TOÀN

Thành viên HĐQT

Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty

Ông NGUYỄN VĂN TRUNG

Ông NGUYỄN VĂN TRUNG

Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN Đã có trên