• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông LẠI ĐỨC TOÀN

Ông LẠI ĐỨC TOÀN

Thành viên HĐQT

Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty

Ông NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Ông NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần XNK &

Ông NGUYỄN VĂN TRUNG

Ông NGUYỄN VĂN TRUNG

Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN Đã có trên

error: Content is protected !!